Samarbetspartners

Canal Digital

Är en utav Nordens ledande TV-distributörer med över 100 tv-kanaler och interaktiva tjänster som används av närmare tre miljoner tittare varje dag.

Boxer

Koncernen äger och driver digitala marknät med betal-tv-tjänster på två marknader. Till kärnaffären hör också utsändning av nationell och lokal radio. De viktigaste produktområdena är betal-tv, radio- och tv-utsändningar, förbindelsetjänster samt inplaceringar och service.

Viasat

Startade TV-sändningar via parabol i Sverige 1991, och levererar i dag TV till svenska hushåll via parabol, bredband, kabel och tredjeparts nätverk. Förutom distribution av TV har Viasat även ett antal egna sport- och filmkanaler.

SOS Alarm

Utvecklar befintliga och nya tjänster utifrån ett brett krisberedskapsperspektiv, verkar för ett tryggare samhälle genom att både skapa bättre beredskap för och effektivt hantera allvarliga händelser.

Ahlsell

Är ett ledande tekniskt handelsbolag i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell har ett brett sortiment utav varor och kringtjänster inom VVS, El och Verktyg & Maskiner.

Schrack Seconet

Är ett österrikiskt högteknologiskt företag för brandlarm-, kommunikations- och säkerhetssystem, hör till de internationellt ledande företagen i branschen.

ASSA

ASSA utvecklar lås och integrerade säkerhetssystem för alla typer av dörrar och dörrmiljöer. Vi erbjuder även larm kopplat till vårt passersystem ASSA ARX. Vi har helt enkelt allt som en komplett dörrlösning behöver

Securitas

Ett ledande företag inom säkerhetsbranchen som erbjuder kundanpassade säkerhetslösningar.