Kvalité & Miljö

Ledningssystemet

Kvalité och miljö har alltid varit en ledstjärna för vårt företag men för att uppnå ett ledningssystem med enkla och klara rutiner, mallar och checklistor som tillgodoser medarbetarnas möjlighet till ett bättre resultat och effektivare arbete, krävs utbildning och hög kompetens i kvalitetsledning men också i arbetsmiljö- och miljöledning.

Vårt mål

Vårt mål är att öka omsättningen, främst genom ett effektivare arbete med hjälp av ett ledningssystem för kvalité och miljö.

Certifieringar

Certifierade i EIO-Q sedan hösten 2007. Vi är sedan Maj 2011 certifierad anläggarfirma inom brandlarm och certifierad anläggarfirma inbrottslarm Januari 2016. Vi är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 & Miljöledningssystemet ISO 14001.