Elservice i Nyköping


Tobias Röing
070 - 241 47 22
tobias.r@teknikservice.se

Nyköping
Serviceledare
Serviceledare
Tobias Röing
070 - 241 47 22
tobias.r@teknikservice.se

Nyköping
Marcus Pettersson
070 - 269 02 32
marcus.pettersson@
teknikservice.se

Nyköping
Servicemontör
Servicemontör
Marcus Pettersson
070 - 269 02 32
marcus.pettersson@
teknikservice.se

Nyköping
Simon Larsson
072 - 551 69 03
simon@teknikservice.se

Nyköping
Servicemontör
IT Tekniker
Servicemontör
IT Tekniker
Simon Larsson
072 - 551 69 03
simon@teknikservice.se

Nyköping
Thomas Söderström
070 - 269 20 10
thomas.s@teknikservice.se

Nyköping
Servicemontör
Servicemontör
Thomas Söderström
070 - 269 20 10
thomas.s@teknikservice.se

NyköpingHos Teknikservice så har vi många års erfarenhet inom elservice, vi jobbar med både små och stora projekt men även akutfel som måste lösas snabbt, på elservice så ser vi till att snabbt avhjälpa fel i din anläggning samt att vi alltid arbetar enligt gällande lagar och föreskrifter.
Teknikservice har flera stora kunder där elservice är utav största vikt, bland annat hyresbolag, industrier, stora & små företag och privatpersoner.