Elservice i Nyköping

Marcus Pettersson
010-58 50 248
marcus.pettersson@teknikservice.se
Nyköping
Servicemontör
Simon Larsson
010-58 50 251
simon@teknikservice.se
Nyköping
Servicemontör
IT Tekniker

 

Thomas Söderström
010-58 50 256
thomas.s@teknikservice.se
Nyköping
Servicemontör
Tonie Falkhäll
010-58 50 258
tonie.falkhall@teknikservice.se
Nyköping
Servicemontör
Fredrik Ljungman
010-58 50 252
fredrik.ljungman@teknikservice.se
Nyköping
Servicemontör
Joakim Leijonqvist
010-58 50 239
joakim.leijonqvist@teknikservice.se
Nyköping
Elektriker
Hos Teknikservice så har vi många års erfarenhet inom elservice, vi jobbar med både små och stora projekt men även akutfel som måste lösas snabbt, på elservice så ser vi till att snabbt avhjälpa fel i din anläggning samt att vi alltid arbetar enligt gällande lagar och föreskrifter.
Teknikservice har flera stora kunder där elservice är utav största vikt, bland annat hyresbolag, industrier, stora & små företag och privatpersoner.